Komerční lisování

Vážení,
rádi bychom Vám v krátkosti představili naši společnost a výrobní možnosti, které Vám můžeme nabídnout.

Naše zaměření je rozděleno do dvou hlavních částí, které se ve vlastní výrobě víceméně prolínají.

První částí je výroba, export a import ručního stavebního nářadí a spotřebního železářského zboží, které z největší části dodáváme prostřednictvím velkoobchodní sítě do železářských maloobchodů, stavebnin a do obchodních řetězců.

Druhou částí je komerční lisování, kde převážně vyrábíme pro automobilový průmysl díly výfukových systémů ( víka, přepážky, katalyzátorové díly, atd. ) z nerezového a pohliníkovaného plechu, a pro elektrotechnický průmysl lisujeme díly pro výrobu a opravy trakčních elektromotorů.

Vzhledem k širokému spektru našich vlastních výrobků a i komerčních zakázek máme zkušenosti s lisováním různých materiálů, od běžných ocelových plechů přes kalené planžety a křemíkový plech, až po nerezové materiály různých jakostí.

Jsme vybaveni lisy v rozsahu 10 až 315 t, z čehož lisy 10 – 250 t jsou lisy excentrické, a 315 t lis je lis klikový se zdvihem 50 mm.

Naše hlavní zaměření je na lisování středně velkých výlisků s ručním zakládáním, a máme také lisovací linku se 100t excentrickým lisem a rotačním podavačem, kde můžeme zpracovávat materiál ze svitků do šíře 400 mm při síle materiálu do 1,5 mm. Na automatické lisování menších dílů máme lisovací linku s excentrickým lisem 25 t a pneumatickým podavačem. Zde můžeme zpracovávat svitky do šířky plechu 60 mm při síle materiálu 1 mm.

Dále můžeme nabídnout práce bodového sváření, práškového lakování a z dalších možností bychom ještě uvedli řezání na formátovací pile, broušení na pásových bruskách, a můžeme také nabídnout volnou kapacitu na kovotlačitelském stroji.

Samozřejmě provádíme i údržbu lisovacích přípravků včetně jejich drobných oprav ( broušení, seřízení a oprava dorazů, atd. ) a po vzájemné dohodě jsme schopni zajistit i výrobu nových nástrojů včetně jejich konstrukčního zpracování.

Z našich zákazníků v oblasti komerčního lisování v oblasti automobilového průmyslu bych uvedl společnosti Bosal s.r.o. a Autometal s.r.o. pro které vyrábíme díly na výfukové systémy převážně z nerezových materiálů tříd 1.4509, 1.4512 a 1.4301. Dále spolupracujeme se společností SKD a.s. Praha, pro které lisujeme díly převážně pro trakční elektromotory, se společností Pipelife Czech s.r.o. (převážně dorazové vložky ventilů) a Tesla Karlín a.s. (díly pro telefonní ústředny) .


V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Aleše Nevrklu (mob.: 603 181 164; e-mail: nevrkla@encosystem.com), nebo Ing. Iva Vavrečku (mob.: 734 503 758; e-mail:vyroba@encosystem.com) a po vzájemné domluvě Vám rádi zpracujeme nabídku na Vámi poptávané práce.